Transport Międzynarodowy
w EMEA

Długoletnie doświadczenie oraz współpraca z międzynarodowymi podmiotami pozwoliły nam na ukształtowanie stabilnej pozycji na rynku transportu towarów we wszystkich krajach UE.

Wyceń transport

  Contact us

  PATRYCJA SIDORKIEWICZ
  KIEROWNIK TRANSPORTU +48 607 900 580

  EWELINA RUTKOWSKA
  KIEROWNIK SPEDYCJI +48 607 900 576

  Venture for Logistics

  Gwarantujemy niezawodność oraz terminowości obsługi zleceń w zadaniach spedycyjnych. Realizując transport krajowy oraz międzynarodowy, zwracamy szczególną uwagę na odpowiedni dobór środków transportu, a także wybieramy dla Klienta najkorzystniejszy cenowo wariant.

  Transport
  Transport
  Spedycja
  Spedycja
  Logistyka
  Magazynowanie
  Magazynowanie

  Poznaj ofertę

  Na złożoność transportu międzynarodowego składają się skomplikowane przepisy prawne, które regulują go zarówno wewnątrz wspólnoty, jak i oddzielnie dla każdego kraju związkowego. Przepisy mogą dodatkowo regulować transport w ujęciu regionalnym, co wymaga od firmy spedycyjnej szczególnego zaangażowania w stałe podnoszenie kompetencji kadry pracowniczej, jak i stałego dostępu do informacji w tym zakresie. Nasi pracownicy to grupa doświadczonych spedytorów i logistyków operujących biegle językiem angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim.

  Oferujemy przewóz towarów następującego typu:

  • transport towarów spożywczych,
  • transport towarów kategorii 3,
  • transport materiałów budowlanych,
  • transport substancji ciekłych,
  • transport substancji niebezpiecznych,
  • transport specjalny odpadów,
  • transport towarów w warunkach chłodniczych,
  • transport towarów i produktów rolnych,
  • transport okien,
  • transport nawozów,
  • transport towarów sypkich luzem,
  • transport kontenerów,
  • transport samochodów,
  • transport chemii budowlanej i gospodarczej,
  • transport kwiatów i roślin,
  • transport maszyn i urządzeń,
  • transport ładunków ponadnormatywnych.

  Nasza firma zapewnia także bezpośredni transport całopojazdowy (FTL – Full Truck Load) dla przesyłek spaletyzowanych i niespaletyzowanych. W ramach tej usługi firma V4L zadba o wszelkie kwestie formalno-prawne oraz:

  • zapewni odbiór i dostawę przesyłek zgodnie z zamówieniem,
  • dostosuje warunki i temperaturę środka transportu,
  • zadba o usługi celne dla transportu poza krajami UE.

  Mając na uwadze specyfikę branży transportowej oraz indywidualne wymagania naszych Klientów, oferujemy rozwiązania transportowe “szyte na miarę”. Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym działem handlowym, który z chęcią przygotuje ofertę uwzględniającą najkorzystniejszy wariant stosunku jakości do ceny.

  Typy naczep i pojazdów w transporcie międzynarodowym:

  Naczepy typu firana (curtainsider):

  Posiadają boczne ściany wykonane z przesuwanych plandek (firan), umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek z boku pojazdu.
  Zapewniają ochronę ładunku przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób niepowołanych.
  Są uniwersalne i często stosowane w transporcie różnego rodzaju towarów, np. palet, kartonów, maszyn.

  Naczepy skrzyniowe:

  Charakteryzują się sztywną, zamkniętą konstrukcją skrzyni ładunkowej.
  Chronią ładunek przed warunkami atmosferycznymi, kurzem i wilgocią.
  Są często wykorzystywane do przewozu towarów wrażliwych lub wymagających dodatkowej ochrony.

  Naczepy typu chłodnia:

  Wyposażone są w systemy kontroli temperatury, umożliwiające przewóz towarów wrażliwych na ciepło lub zimno.
  Utrzymują stałą, wymaganą temperaturę wewnątrz naczepy podczas całego procesu transportowego.
  Są niezbędne w transporcie żywności, leków, kwiatów i innych produktów wymagających kontrolowanej temperatury.

  Naczepy kontenerowe (platform containers):

  Przeznaczone są do przewozu kontenerów morskich różnych typów (np. 20′, 40′, 45′).
  Umożliwiają sprawny przeładunek kontenerów między różnymi środkami transportu (statek, pociąg, ciężarówka).
  Odgrywają kluczową rolę w transporcie intermodalnym i globalnych łańcuchach dostaw.

  Naczepy typu mega:

  Charakteryzują się zwiększoną wysokością przestrzeni ładunkowej (do 3 metrów).
  Umożliwiają przewóz ładunków o większych gabarytach, np. maszyn przemysłowych, elementów konstrukcyjnych.
  Są często wykorzystywane w transporcie międzynarodowym, gdzie optymalizacja przestrzeni ładunkowej ma kluczowe znaczenie.

  Cysterny:

  Przeznaczone są do przewozu substancji płynnych, gazowych lub sypkich.
  Mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium lub tworzyw sztucznych, w zależności od rodzaju przewożonej substancji.
  Są wyposażone w specjalistyczne systemy załadunku, rozładunku i kontroli bezpieczeństwa.

  Zestawy przestrzenne (jumbo):

  Składają się z ciągnika siodłowego i naczepy o zwiększonej objętości ładunkowej.
  Umożliwiają przewóz dużych ilości lekkich, lecz objętościowych ładunków.
  Są często stosowane w transporcie międzynarodowym na długich dystansach, gdzie efektywność paliwowa i optymalizacja ładowności mają kluczowe znaczenie.

  Ciągniki siodłowe o różnej konfiguracji osi (np. 4×2, 6×2) są dobierane w zależności od typu naczepy, charakteru przewożonego ładunku oraz warunków drogowych na trasie. Nowoczesne ciągniki siodłowe wyposażone są w systemy telematyczne, pozwalające na zdalne monitorowanie i zarządzanie transportem, co jest szczególnie istotne w przypadku przewozów międzynarodowych.

  Rodzaje transportu międzynarodowego:

  Transport drogowy:

  Najczęściej stosowany rodzaj transportu w przewozach międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej.
  Zapewnia dużą elastyczność, umożliwiając dostawy door-to-door i obsługę różnorodnych ładunków.
  Wymaga odpowiedniej infrastruktury drogowej oraz przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców i bezpieczeństwa transportu.

  Transport kolejowy:

  Odgrywa istotną rolę w przewozach międzynarodowych na dłuższych dystansach, szczególnie w przypadku ładunków masowych i kontenerów.
  Jest bardziej przyjazny środowisku i efektywny energetycznie w porównaniu z transportem drogowym.
  Wymaga odpowiedniej infrastruktury kolejowej i terminali przeładunkowych oraz współpracy między przewoźnikami z różnych krajów.

  Transport morski:

  Dominuje w globalnym handlu międzynarodowym, umożliwiając przewóz dużych ilości towarów na dalekie odległości.
  Jest najbardziej efektywny kosztowo w przeliczeniu na tonę przewiezionego ładunku.
  Wymaga dostępu do portów morskich oraz sprawnej obsługi przeładunkowej i celnej.

  Transport lotniczy:

  Wykorzystywany głównie do przewozu ładunków o wysokiej wartości, wrażliwych na czas dostawy lub wymagających pilnego transportu.
  Zapewnia najkrótszy czas tranzytu, ale wiąże się z wyższymi kosztami w porównaniu z innymi rodzajami transportu.
  Wymaga odpowiedniej infrastruktury lotniskowej i procedur bezpieczeństwa.

  Transport intermodalny:

  Polega na wykorzystaniu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu w ramach jednego łańcucha dostaw.
  Umożliwia optymalizację kosztów, czasu i wpływu na środowisko poprzez kombinację zalet różnych rodzajów transportu.
  Wymaga sprawnej koordynacji i współpracy między operatorami logistycznymi oraz dostępu do terminali intermodalnych.

  20 najważniejszych branż gospodarki w transporcie międzynarodowym w Unii Europejskiej:

  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny
  • Przemysł maszynowy
  • Przemysł lotniczy i kosmiczny
  • Przemysł spożywczy i rolno-spożywczy
  • Przemysł tekstylny i odzieżowy
  • Przemysł meblarski
  • Przemysł papierniczy i opakowaniowy
  • Przemysł budowlany i materiałów budowlanych
  • Przemysł stalowy i metalurgiczny
  • Przemysł wydobywczy i paliwowy
  • Branża e-commerce i handlu detalicznego
  • Branża logistyczna i magazynowa
  • Branża usług finansowych i ubezpieczeniowych
  • Branża technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
  • Branża odnawialnych źródeł energii
  • Branża turystyczna i hotelarsko-gastronomiczna
  • Branża usług profesjonalnych (konsulting, badania i rozwój, inżynieria)

  Uwarunkowania regulacyjne w transporcie międzynarodowym:

  Konwencje międzynarodowe:

  Konwencja CMR (dla transportu drogowego)
  Konwencja COTIF (dla transportu kolejowego)
  Konwencje IMO (dla transportu morskiego)
  Konwencja warszawska i montrealska (dla transportu lotniczego)

  Regulacje Unii Europejskiej:

  Rozporządzenia i dyrektywy dotyczące dostępu do rynku, zasad konkurencji, praw socjalnych pracowników, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.
  Pakiety mobilności, regulujące czas pracy kierowców, delegowanie pracowników i kabotaż.
  Systemy opłat drogowych i ograniczeń emisji spalin (normy EURO).

  Umowy dwustronne i wielostronne między krajami:

  Regulują wzajemny dostęp do rynków transportowych, zasady tranzytu, wymianę zezwoleń i kwestie podatkowe.
  Przykłady: umowy o transporcie drogowym, umowy o żegludze śródlądowej, umowy o transporcie kolejowym.

  Przepisy celne i dokumenty transportowe:

  Kodeks Celny Unii Europejskiej i Wspólna Taryfa Celna.
  Konwencja TIR (Transports Internationaux Routiers) dla transportu drogowego.
  Dokumenty przewozowe: CMR, CIM, konosament, AWB.

  Wymogi dotyczące kwalifikacji i szkolenia pracowników:

  Certyfikaty kompetencji zawodowych dla menedżerów transportu.
  Szkolenia ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
  Szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych, dźwigów i innych urządzeń przeładunkowych.

  Przestrzeganie tych uwarunkowań regulacyjnych jest niezbędne dla legalnego i bezpiecznego prowadzenia działalności transportowej na rynku międzynarodowym. Firmy transportowe muszą na bieżąco śledzić zmiany w przepisach i dostosowywać swoje operacje do aktualnych wymagań prawnych i technicznych. Jednocześnie, uwarunkowania te stwarzają ramy dla uczciwej konkurencji i zrównoważonego rozwoju branży transportowej w Unii Europejskiej.

  Europa jako kontynent charakteryzuje się intensywną wymianą handlową między poszczególnymi krajami, co przekłada się na dynamiczny rozwój transportu międzynarodowego. Unia Europejska, jako strefa wolnego handlu i wspólny rynek, dodatkowo stymuluje przepływ towarów między państwami członkowskimi. Poniżej przedstawiono kluczowe kierunki i charakterystykę wymiany handlowej w Europie:

  Niemcy – Polska:

  Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, zarówno w zakresie eksportu, jak i importu.
  Główne towary eksportowane z Polski do Niemiec to maszyny i urządzenia, części samochodowe, meble, produkty spożywcze i odzież.
  Z Niemiec do Polski importowane są głównie samochody, maszyny i urządzenia, produkty chemiczne i elektronika.

  Niemcy – Francja:

  Niemcy i Francja są dla siebie nawzajem kluczowymi partnerami handlowymi.
  Główne towary eksportowane z Niemiec do Francji to samochody, maszyny i urządzenia, produkty chemiczne i elektronika.
  Francja eksportuje do Niemiec głównie samoloty i części lotnicze, produkty rolno-spożywcze, kosmetyki i odzież.

  Holandia – Niemcy:

  Holandia jest ważnym partnerem handlowym Niemiec, pełniąc rolę bramy do Europy ze względu na porty w Rotterdamie i Amsterdamie.
  Główne towary eksportowane z Holandii do Niemiec to produkty rolno-spożywcze, chemikalia, maszyny i sprzęt transportowy.
  Niemcy eksportują do Holandii głównie samochody, maszyny i urządzenia oraz produkty chemiczne.

  Włochy – Niemcy:

  Włochy i Niemcy są dla siebie ważnymi partnerami handlowymi.
  Główne towary eksportowane z Włoch do Niemiec to maszyny i urządzenia, samochody, produkty mody i wyroby spożywcze.
  Niemcy eksportują do Włoch głównie samochody, maszyny i urządzenia, produkty chemiczne i elektronikę.

  Wielka Brytania – Niemcy:

  Pomimo opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (Brexit), pozostaje ona ważnym partnerem handlowym Niemiec.
  Główne towary eksportowane z Wielkiej Brytanii do Niemiec to samochody, maszyny i urządzenia, produkty chemiczne i farmaceutyczne.
  Niemcy eksportują do Wielkiej Brytanii głównie samochody, maszyny i urządzenia oraz produkty chemiczne.

  Powyższe przykłady obrazują tylko część kompleksowej sieci wymiany handlowej w Europie. Inne istotne kierunki handlowe to m.in. Hiszpania-Francja, Belgia-Holandia, Polska-Czechy czy kraje skandynawskie-Niemcy.

  Ogólnie rzecz biorąc, największe gospodarki europejskie, takie jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Holandia, są kluczowymi graczami w imporcie i eksporcie towarów. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, odgrywają coraz ważniejszą rolę jako ośrodki produkcyjne i partnerzy handlowi dla Europy Zachodniej.

  Główne towary importowane i eksportowane w Europie to:

  • Maszyny i urządzenia
  • Samochody i części samochodowe
  • Produkty chemiczne i farmaceutyczne
  • Elektronika i sprzęt elektryczny
  • Paliwa i produkty naftowe
  • Produkty rolno-spożywcze
  • Wyroby metalowe
  • Odzież i tekstylia

  Transport drogowy dominuje w przewozach towarów w handlu wewnątrzunijnym, podczas gdy transport morski odgrywa kluczową rolę w imporcie i eksporcie z krajami trzecimi. Transport kolejowy i intermodalny zyskują na znaczeniu jako bardziej zrównoważone i efektywne kosztowo rozwiązania dla przewozów na dłuższych dystansach.

  Wymiana handlowa w Europie jest ułatwiana przez rozwiniętą infrastrukturę transportową, obejmującą gęstą sieć dróg, linii kolejowych, portów morskich i terminali intermodalnych. Jednolity rynek UE, zniesienie kontroli granicznych i harmonizacja przepisów dodatkowo stymulują swobodny przepływ towarów między krajami członkowskimi.

  Niemniej jednak, transport międzynarodowy w Europie stoi również przed wyzwaniami, takimi jak zatory drogowe, ograniczenia infrastrukturalne, różnice w przepisach krajowych czy presja na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też, polityka transportowa UE kładzie nacisk na rozwój zrównoważonych i intermodalnych rozwiązań transportowych, wspieranie innowacji technologicznych oraz harmonizację przepisów w celu dalszego usprawnienia wymiany handlowej na kontynencie europejskim.

  Najlepsze marki i modele ciągników siodłowych docenianych przez profesjonalne firmy transportowe:

  Scania:

  Scania R450: ciągnik o mocy 450 KM, z przestronną i komfortową kabiną, wyposażony w zaawansowane systemy bezpieczeństwa i telematyki.
  Scania S500: flagowy model o mocy 500 KM, z luksusową kabiną i doskonałymi osiągami, idealny dla przewozów długodystansowych.

  Volvo:

  Volvo FH500: ciągnik o mocy 500 KM, z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak I-See i I-Shift, zapewniający wysoki komfort pracy kierowcy i efektywność paliwową.
  Volvo FH460: model o mocy 460 KM, z przestronną kabiną i zaawansowanymi systemami wspomagającymi, doskonały do przewozów na średnich i długich dystansach.

  Mercedes-Benz:

  Mercedes-Benz Actros 1845: ciągnik o mocy 450 KM, z innowacyjnymi systemami, takimi jak Active Brake Assist i Predictive Powertrain Control, zapewniający bezpieczeństwo i oszczędność paliwa.
  Mercedes-Benz Actros 1851: model o mocy 510 KM, z komfortową kabiną i doskonałymi osiągami, idealny do wymagających zadań transportowych.

  DAF:

  DAF XF530: ciągnik o mocy 530 KM, z przestronną kabiną Super Space Cab, wyposażony w zaawansowane systemy wspomagające i efektywne silniki.
  DAF XF480: model o mocy 480 KM, z komfortową kabiną i niskim zużyciem paliwa, doskonały do przewozów na średnich i długich trasach.

  MAN:

  MAN TGX 18.510: ciągnik o mocy 510 KM, z przestronną kabiną i zaawansowanymi systemami, takimi jak EfficientCruise i EfficientRoll, zapewniający wysoki komfort i efektywność paliwową.
  MAN TGX 18.470: model o mocy 470 KM, z ergonomiczną kabiną i doskonałymi osiągami, idealny do różnorodnych zadań transportowych.

  Iveco:

  Iveco Stralis XP 570: ciągnik o mocy 570 KM, z luksusową kabiną i zaawansowanymi systemami, takimi jak Hi-Cruise i Eco-Roll, zapewniający wysoki komfort i efektywność paliwową.
  Iveco Stralis NP 460: model o mocy 460 KM, napędzany silnikiem na gaz ziemny (LNG), z niską emisją spalin i cichą pracą, idealny do przewozów w strefach ekologicznych.

  Renault:

  Renault T High 520: ciągnik o mocy 520 KM, z przestronną kabiną i zaawansowanymi systemami wspomagającymi, zapewniający wysoki komfort i bezpieczeństwo.
  Renault T 480: model o mocy 480 KM, z ergonomiczną kabiną i efektywnymi silnikami, doskonały do przewozów na średnich i długich trasach.

  Powyższe marki i modele ciągników siodłowych są cenione przez profesjonalne firmy transportowe ze względu na ich niezawodność, wydajność, komfort pracy kierowcy i zaawansowane systemy wspomagające. Wybór konkretnego modelu zależy od specyfiki realizowanych przewozów, wymagań dotyczących mocy, przestrzeni ładunkowej i efektywności paliwowej oraz indywidualnych preferencji przewoźnika.

  Profil gospodarczy ośmiu największych gospodarek UE z podziałem na gałęzie gospodarcze

  1. Niemcy
  PKB (2024): około 4,2 biliona USD
  Główne sektory:
  Przemysłowy: 30,7% PKB, kluczowe gałęzie to motoryzacyjny, inżynieryjny, chemiczny, maszynowy, elektronika. Znane marki: Volkswagen, Siemens, BASF.
  Usługowy: 68% PKB, dominują usługi finansowe, handlowe, logistyczne, turystyczne. Niemcy są europejskim centrum finansowym z Frankfurtem jako głównym hubem.
  Rolnictwo: 1,3% PKB, produkty to głównie zboża, ziemniaki, cukier buraczany, wieprzowina, produkty mleczne.

  2. Francja
  PKB (2024): około 2,8 biliona USD
  Główne sektory:
  Przemysłowy: 19,5% PKB, przemysł lotniczy (Airbus), energetyczny (EDF, Total), samochodowy (Renault, PSA Peugeot Citroën), farmaceutyczny (Sanofi).
  Usługowy: 70% PKB, w tym turystyka, usługi finansowe, moda (LVMH, Kering), gastronomia.
  Rolnictwo: 2,5% PKB, Francja jest największym producentem rolnym w UE, specjalizuje się w winie, serach, pszenicy, bydle.

  3. Włochy
  PKB (2024): około 2,3 biliona USD
  Główne sektory:
  Przemysłowy: 22,8% PKB, gałęzie to moda (Gucci, Prada), motoryzacja (Fiat, Ferrari), przemysł maszynowy, produkcja żywności.
  Usługowy: 74% PKB, turystyka, usługi bankowe, handel, transport.
  Rolnictwo: 3,2% PKB, produkty to oliwa z oliwek, wino, owoce, warzywa.

  4. Hiszpania
  PKB (2024): około 1,6 biliona USD
  Główne sektory:
  Przemysłowy: 19% PKB, główne gałęzie to motoryzacja (SEAT), budownictwo, przemysł chemiczny, tekstylny.
  Usługowy: 76% PKB, z naciskiem na turystykę, usługi finansowe, handel detaliczny.
  Rolnictwo: 5% PKB, produkty to oliwa z oliwek, owoce cytrusowe, wino, warzywa.

  5. Holandia
  PKB (2024): około 1,1 biliona USD
  Główne sektory:
  Przemysłowy: 17% PKB, główne gałęzie to chemia (Shell, DSM), technologie (Philips, ASML), rolnictwo przemysłowe.
  Usługowy: 77% PKB, silny sektor logistyczny (Port of Rotterdam), finanse, technologie informacyjne.
  Rolnictwo: 6% PKB, Holandia jest dużym eksporterem kwiatów, warzyw, produktów mlecznych.

  6. Polska
  PKB (2024): około 844 miliardów USD
  Główne sektory:
  Przemysłowy: 28% PKB, przemysł maszynowy, motoryzacyjny, chemiczny, spożywczy, IT.
  Usługowy: 62% PKB, rozwijający się sektor IT, outsourcing, usługi finansowe.
  Rolnictwo: 10% PKB, produkty to zboża, ziemniaki, mleko, mięso.

  7. Szwecja
  PKB (2024): około 623 miliardów USD
  Główne sektory:
  Przemysłowy: 22% PKB, przemysł maszynowy, motoryzacyjny (Volvo), farmaceutyczny, technologie informacyjne (Ericsson, Spotify).
  Usługowy: 76% PKB, usługi finansowe, edukacyjne, badawczo-rozwojowe.
  Rolnictwo: 2% PKB, produkty to mleko, zboża, wieprzowina, ryby.

  8. Belgia
  PKB (2024): około 803 miliardów USD
  Główne sektory:
  Przemysłowy: 20% PKB, przemysł chemiczny (Solvay), farmaceutyczny (UCB), spożywczy (Anheuser-Busch InBev), stalowy.
  Usługowy: 77% PKB, sektor finansowy, logistyka, handel, technologie.
  Rolnictwo: 3% PKB, produkty to warzywa, owoce, mleko, mięso.

  Zatrudnienie
  Przemysł: Zatrudnia około 25% siły roboczej w UE.
  Usługi: Zatrudniają ponad 70% siły roboczej, dominują usługi finansowe, turystyczne, edukacyjne i badawczo-rozwojowe.
  Rolnictwo: Zatrudnia około 4% siły roboczej, z dużym naciskiem na produkty roślinne i zwierzęce w krajach południowych i wschodnich UE.

  Te osiem największych gospodarek UE cechuje się silnym sektorem przemysłowym i usługowym, z istotnym wkładem rolnictwa w krajach takich jak Polska i Hiszpania. Różnorodność gospodarcza tych krajów przyczynia się do stabilności i wzrostu całej Unii Europejskie

  Zapytaj o transport międzynarodowy z każdego miasta w Unii Europejskiej do Poznania, Szczecina, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Warszawy oraz innych Polskich miast.

  Zapytaj o ofertę
  Contact us

  PATRYCJA SIDORKIEWICZ
  KIEROWNIK TRANSPORTU +48 607 900 580

  EWELINA RUTKOWSKA
  KIEROWNIK SPEDYCJI +48 607 900 576

  Zapytaj o ofertę

  GRZEGORZ BURY
  GRZEGORZ BURY
  Prezes zarządu
  EWELINA RUTKOWSKA
  EWELINA RUTKOWSKA
  Kierownik spedycji
  MARTA ŚWIĄTEK
  MARTA ŚWIĄTEK
  Zastępca kierownika spedycji
  JULIAN GOLCZEWSKI
  JULIAN GOLCZEWSKI
  Spedytor
  Patrycja Sidorkiewicz
  Patrycja Sidorkiewicz
  Kierownik transportu
  ALICJA WĘGLEWSKA
  ALICJA WĘGLEWSKA
  Zastępca kierownika transportu
  MAGDALENA FILIP
  MAGDALENA FILIP
  Starszy spedytor
  ALAN GURBAN
  ALAN GURBAN
  Asystent spedytora
  EWA SZOPKA
  EWA SZOPKA
  Lider administracji
  PATRYCJA JARMUŻ
  PATRYCJA JARMUŻ
  Specjalista ds. administracji
  AGNIESZKA FLIP
  AGNIESZKA FLIP
  Asystent ds. administracyjnych
  KAJA BURY
  KAJA BURY
  Asystent ds. administracyjnych

  Sprawdź również

  Kontakt

  Otrzymaj ofertę

  Nasi eksperci są gotowi do pomocy.
  Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Napisz do nas