Towary niebezpieczne

V4L - Baza wiedzy

Towary niebezpieczne to materiały i substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, bezpieczeństwa publicznego, środowiska lub mienia.

Obejmują one:

  • Materiały wybuchowe: Dynamit, amunicja, fajerwerki, które wymagają zabezpieczonych kontenerów i precyzyjnych procedur obsługi.
  • Gazy: Propan, butan, tlen, azot, które mogą być łatwopalne, toksyczne lub trujące.
  • Ciecze łatwopalne: Benzyna, alkohol, rozpuszczalniki, które muszą być transportowane w specjalnych beczkach lub cysternach.
  • Ciała stałe łatwopalne: Magnez, fosfor, które wymagają specjalnego przechowywania, aby uniknąć kontaktu z wodą lub powietrzem.
  • Substancje toksyczne i zakaźne: Pestycydy, środki chemiczne, odpady medyczne, które wymagają bezpiecznych pojemników i procedur utylizacji.

Regulacje w Europie:

W Europie transport towarów niebezpiecznych regulowany jest głównie przez Umowę Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). ADR określa wymagania dotyczące klasyfikacji, oznakowania, pakowania oraz dokumentacji, a także szkolenia kierowców i pracowników zajmujących się obsługą tych towarów.

Skontaktuj się z nami

Alicja Węglewska +48 607 900 577

Ewelina Rutkowska +48 607 900 576

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

Poznaj naszą ofertę

Venture for logistics

Venture for logistics

Venture for logistics

Venture for logistics

Kontakt

Otrzymaj ofertę

Nasi eksperci są gotowi do pomocy.
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Napisz do nas