System viaTOLL

V4L - Baza wiedzy

System viaTOLL to elektroniczny system poboru opłat za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych, autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Został wprowadzony w 2011 roku w celu usprawnienia procesu poboru opłat, ograniczenia kongestii na bramkach oraz zwiększenia przychodów z tytułu opłat drogowych. System viaTOLL obowiązuje pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy niezależnie od ich masy.

Działanie systemu

Działanie systemu viaTOLL opiera się na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu (DSRC – Dedicated Short-Range Communication). Każdy pojazd objęty systemem musi być wyposażony w specjalne urządzenie pokładowe (OBU – On-Board Unit), które komunikuje się z antenami zainstalowanymi na bramownicach nad drogami. Anteny rejestrują przejazd pojazdu i automatycznie naliczają odpowiednią opłatę na podstawie kategorii pojazdu, przebytej trasy i obowiązującej stawki.

Wysokość opłat w systemie viaTOLL zależy od kategorii pojazdu (określanej na podstawie liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej), rodzaju drogi (autostrada, droga ekspresowa, droga krajowa) oraz klasy emisji spalin (normy EURO). Stawki są regularnie aktualizowane i dostępne na oficjalnej stronie systemu viaTOLL. Opłaty są pobierane elektronicznie z konta przypisanego do danego urządzenia pokładowego, które można zasilić poprzez przedpłatę lub podpiąć do karty kredytowej/flotowej.

System viaTOLL oferuje użytkownikom wiele korzyści. Przede wszystkim, eliminuje konieczność zatrzymywania się na bramkach i ręcznego uiszczania opłat, co znacząco skraca czas przejazdu i ogranicza zatory. Elektroniczny pobór opłat zmniejsza również koszty obsługi manualnych punktów poboru opłat i ułatwia egzekwowanie należności. Dzięki precyzyjnemu naliczaniu opłat na podstawie faktycznego przebiegu trasy, system zapewnia większą sprawiedliwość i proporcjonalność ponoszonych kosztów.

Wdrożenie systemu viaTOLL wymagało rozbudowy infrastruktury drogowej o bramownice z antenami, centrum przetwarzania danych oraz sieć dystrybucji i obsługi urządzeń pokładowych. System jest stale monitorowany i udoskonalany, m.in. poprzez rozszerzanie sieci dróg objętych opłatami czy wprowadzanie nowych funkcjonalności dla użytkowników (np. aplikacje mobilne do zarządzania kontem i planowania tras).

System viaTOLL jest częścią szerszej polityki transportowej państwa, ukierunkowanej na modernizację infrastruktury drogowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie efektywności i zrównoważonego rozwoju transportu. Przychody z opłat elektronicznych zasilają Krajowy Fundusz Drogowy i są przeznaczane na budowę, przebudowę i utrzymanie dróg krajowych.

Podsumowując, system viaTOLL to nowoczesne rozwiązanie w zakresie elektronicznego poboru opłat za przejazd po drogach w Polsce. Dzięki automatyzacji procesu naliczania i pobierania opłat, system usprawnia ruch drogowy, ogranicza koszty obsługi i zapewnia bardziej sprawiedliwe rozłożenie kosztów użytkowania infrastruktury drogowej. Jako element szerszej polityki transportowej, viaTOLL przyczynia się do modernizacji i zrównoważonego rozwoju sieci drogowej w Polsce. Dla firm transportowych, korzystanie z systemu viaTOLL wiąże się z koniecznością dostosowania floty i procedur, ale jednocześnie oferuje wymierne korzyści w postaci oszczędności czasu, paliwa i kosztów operacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Alicja Węglewska +48 607 900 577

Ewelina Rutkowska +48 607 900 576

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

Poznaj naszą ofertę

Venture for logistics

Venture for logistics

Venture for logistics

Venture for logistics

Kontakt

Otrzymaj ofertę

Nasi eksperci są gotowi do pomocy.
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Napisz do nas