Logistyka

V4L - Baza wiedzy

Logistyka to kompleksowy proces planowania, realizacji i kontrolowania efektywnego przepływu towarów, usług i informacji. Obejmuje zarządzanie zapasami, magazynowanie, transport, przepływ materiałów i informacji oraz inne aspekty związane z obsługą łańcucha dostaw.

Zarządzanie zapasami:

  • Techniki zarządzania zapasami: Just-in-Time (JIT), Kanban, zarządzanie zapasami bezpieczeństwa. Każda z tych technik ma na celu optymalizację poziomu zapasów i minimalizację kosztów przechowywania.
  • Technologie: Systemy ERP (Enterprise Resource Planning), WMS (Warehouse Management Systems) wspierają zarządzanie zapasami i magazynowaniem.

Magazynowanie:

  • Typy magazynów: Magazyny centralne, regionalne, magazyny typu cross-docking. Każdy typ magazynu ma swoje specyficzne zastosowanie i rolę w łańcuchu dostaw.
  • Procesy magazynowe: Przyjęcie towaru, składowanie, kompletacja zamówień, pakowanie, wysyłka. Optymalizacja tych procesów wpływa na efektywność logistyczną.

Technologie wspierające logistykę:

  • RFID i kody kreskowe: Ułatwiają śledzenie towarów i zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym.
  • Telematyka: Monitorowanie floty pojazdów, optymalizacja tras, kontrola zużycia paliwa i zarządzanie czasem pracy kierowców.

Zielona logistyka:

Wdrażanie ekologicznych praktyk logistycznych, takich jak redukcja emisji CO2, recykling opakowań, optymalizacja zużycia paliwa. Zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy w branży logistycznej, wpływając na wybór środków transportu i technologie.

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI):

KPI w logistyce obejmują czas dostawy, wskaźnik niskiej jakości dostaw, koszt transportu na jednostkę, poziom zapasów, wydajność magazynowa. Monitorowanie i analiza KPI pozwala na ciągłe doskonalenie procesów logistycznych.

Zarządzanie ryzykiem w logistyce:

Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykami związanymi z transportem, magazynowaniem i innymi aspektami logistycznymi. Obejmuje to ubezpieczenie ładunku, plany awaryjne, oceny dostawców

Skontaktuj się z nami

Alicja Węglewska +48 607 900 577

Ewelina Rutkowska +48 607 900 576

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

Poznaj naszą ofertę

Venture for logistics

Venture for logistics

Venture for logistics

Venture for logistics

Kontakt

Otrzymaj ofertę

Nasi eksperci są gotowi do pomocy.
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Napisz do nas